Leigeprisar for Samhald

 

Her kan du sjå kva det kostar å leige Samhald.

Ved leige av Samhald, må de sjølve rigge bord og stolar og rydde desse på plass etter bruk.
Likeeins må de rydde bort avfall inne og eventuelle sneipar og boss utanfor huset.

Leigepris:

Hovedetasje(per dag)
-Fredag, Lørdag, Søndag og bevegelege helgedagar: kr 3500
-Vekedager: kr 1500
-Torsdag til søndag: kr 6000

Kjeller
-Inntil 17 år: 1200,- inkl vask
-18+: 2000,- inkl vask

Leige av hvite duker (per stk)
-120 kr