LeigekalenderSamhald er mykje nytta som lokale for arrangement som konfirmasjon, barnedåp, bryllaup, bursdagfest, møter o.l. I vår leigekalender kan du sjå når lokala er ledige.


Leigekalenderen vert jamleg oppdatert, men me tek atterhald om at det kan ta nokre dagar mellom kvar oppdatering. Elles så gjeld normalt prinsippet om "fyrste mann til mølla".

Klikk her om du ynskjer å sende oss ein førespurnad om leige.Halv farga rute betyr feks: utleigt lørdags ettermiddag til søndags formiddag, heil betyr utleid feks frå fredags- ettermiddag til søndags formiddag.