Leigeførespurnad

Ynskjer du å leige Samhald? Fyll ut skjemaet under, så vil du høyre fra oss i løpet av nokre dagar.


Info ved leige av Samhald:

-        Maks kapasitet 1 etg er 125 personer
  Leigetakar må vera over 25 år i hovudetasjen.
  Dei under 25 år kan leiga i kjellaren.

-        Maks kapasitet i kjellaren er 50 personer

         Leigetakar må vera over 18 år i kjellaren.
  Er leigetakar under 21 år skal det vera ein hovudansvarleg over 35 år tilgjengeleg dersom det skulle vera noko.Forskot/depositum:

Ved booking skal halve leigeprisen, vera innbetalt før bookingen kan reknast som gyldig til kontonr: 3520.07.10175  (innan 5 dagar frå bookingdato).

Avbestilling  av lokale:

Ved avbestilling av lokale innan 30 dagar før utleigedato refunderes heile forskotet/depositumet, ved avbestilling seinare enn 30 dagar beholder utleigar heile forskotet.

Me tek forbehold om prisendring.

Ver merksam på at ved innsending av leigeførespurnad så godtek du også
våre utleigevilkår.Namn:* Adresse:* Postnr. og stad*:
E-post:* Telefon*:
Leigeformål:* Leigetidspunkt*:
Aksept av utleigevilkår:*
Eventuelle tilleggsopplysningar: