Leigeprisar for Samhald

 

Her kan du sjå kva det kostar å leige Samhald.

Ved leige av Samhald, må de sjølve rigge bord og stolar og rydde desse på plass etter bruk.
Likeeins må de rydde bort avfall inne og eventuelle sneipar og boss utanfor huset.

Prisliste:

    -Fredagar, laurdagar, sundagar og bevegelege helgedagar**: kr 3500,-

    -Vekedagar: kr 1500,-

    -Torsdag til sundag: kr 6000,-

    -Selskap i kjeller inntil 17 år: kr 1200,- inkl vask. 

    -Selskap i kjeller 18+: kr 2000,- inkl vask. 

    -Ved leige av dukar til runde bord* kr 300,-


*Dukar må leveres til Podlen Verkstad for vask og stryking og vere attende i Samhald påfølgande torsdag. Vask og stryking betales av leigetakar til Podlen Verkstad.


**Utlevering av nøkkel skjer den dagen de leier lokalet, eller etter avtale, og tilbakelevering skjer før kl 12 dagen etter leiedag. 

 

Forskot/depositum:

  • Ved booking skal halve leigeprisen, vera innbetalt før bookingen kan reknast som gyldig til kontonr: 3520.07.10175 (innan 5 dagar frå bookingdato).

Avbestilling  av lokale:

  • Ved avbestilling av lokale innan 30 dagar før utleigedato refunderes heile forskotet/depositumet, ved avbestilling seinare enn 30 dagar beholder utleigar heile forskotet.

 

Samhald tek forbehold om prisendring.